Tarieven

Voor opvang bij Knuistje geldt voor 2018 een tarief van €6,00 per uur. Er komen geen extra kosten meer bij voor bv. luiers en maaltijden. Het tarief is ook inclusief bemiddelingskosten voor het gastouderbureau AllKidz Nederland. Knuistje is geregistreerd als gastouderopvang. Dit betekent dat je als ouders recht kunt hebben op kinderopvangtoeslag. Op de site van de belastingdienst reken je uit om welk bedrag dat in jouw geval zou gaan. Om de toeslag definitief aan te vragen moet je het LRK nummer invullen van Knuistje: 336966416

 

Vakantie en ziekte

In geval van ziekte of vakantie buiten de vakantieweken, dienen de gereserveerde uren te worden doorbetaald.

In geval van ziekte of afwezigheid van de gastouder, hoeft niet doorbetaald te worden. Ouders dienen zelf voor vervanging te zorgen.