Contact met ouders 

 

Als je je kindje toevertrouwt aan iemand anders is een goed onderling contact heel belangrijk. Tijdens de haal- en brengmomenten is er gelegenheid om de belangrijkste zaken even uit te wisselen. In de nieuwsbrief  die regelmatig verschijnt, lees je de algemene informatie over Knuistje en dingen die leuk zijn om te weten. Eén keer per jaar is er een officieel evaluatiegesprek. Er is dan tijd om uitgebreid stil te staan bij het welbevinden van het kind bij Knuistje en het bespreken van wederzijdse wensen en ideeën. Het voordeel van gastouderopvang zijn de korte lijnen, dus je hoeft als ouder zeker niet te wachten tot het evaluatiegesprek om dingen te bespreken.